DODATNE NALOGE

 

V tem prispevku je zbranih nekaj interaktivnih aktivnosti, namenjenih ponavljanju in utrjevanju znanja.

Srečno pri reševanju!

1. NALOGA

Naloga 1 by Monika in Eva is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

2. NALOGA

Naloga 2 by Eva in Monika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

3. NALOGA

Naloga 3 by Eva in Monika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

4. NALOGA

Naloga se nanaša na kraljestvo živali. 

V primeru, da ne potrebuješ ponovitve, pa hitro pritisni spodaj in reši kratek kviz.

Naloga 4 by Eva in Monika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

5. NALOGA

Naloga 5 by Eva in Monika is licensed under CC BY-NC-SA 4.0