ŽIVA BITJA

IZ ČESA SO ŽIVA BITJA?

 

Živa bitja so sestavljena iz malih delcev, ki jim rečemo celice. Te celice so tako majhne, da jih s prostim očesom ne moremo videti. Vidimo jih lahko le s pomočjo mikroskopa (slika mikroskopa + primer živalske in rastlinske celice pod mikroskopom). Bitja so lahko iz ene same celice. To so razne bakterije. Lahko pa so bitja sestavljena iz več celic. Večje kot je bitje, iz več celic je sestavljeno. 

Glede na število celic, ki sestavljajo bitja, bitja delimo na: 

  • enoceličarje (iz ene same celice)

 

  • mnogoceličarji (iz ogromno celic)

Kako veš, kaj sodi med živa bitja?

Ta bitja imajo značilnosti živega. To so:

  • rojstvo
  • dihanje
  • prehranjevanje
  • izločanje
  • razmnoževanje
  • rast
  • staranje
  • smrt