KRALJESTVA

V tem poglavju bomo spoznali nekaj več o živih bitjih. Spoznali bomo 4 kraljestva, v katere uvrščamo živa bitja. 

KRALJESTVA ŽIVIH BITIJ

 

Živa bitja delimo v skupine, ki jih imenujemo kraljestva živih bitij. Poznamo kraljestvo:

  • živali (to kraljestvo ima tudi največ različnih vrst)
  • rastlin
  • gliv
  • bakterij

Uganeš, katero kraljestvo ima največ različnih vrst?
Kam pa bi uvrstil sebe (človeka), pa izveš v nadaljevanju.

Klikni na spodnje fotografije in izvedel/-a boš več o posameznem kraljestvu.